Ordensregler

Aldersgrensen er 16 år. Deltagere under 18 må ha foreldre/foresattes tillatelse og underskrift. Spillere under 16 år må stille med en verge/ledsager som er fylt 18 år.

Deltagere plikter å følge norsk lov samt arrangørenes henvisninger

Deltagere må selv erstatte skader påført andre eller andres eiendeler.

Arrangører tar ikke ansvar for tap eller skader under arrangementet.

Alkohol er strengt forbudt under arrangementet, samme med andre rusgifter.

Skulle det dukke opp forbipasserende turgåere eller andre meld fra til en arrangør og lat som ingenting, men svar høflig på tiltale og spørsmål.

Arrangører kan til enhver tid stenge deltagere ut fra arrangementet hvis de mener det er grunnlag for dette. Herunder gjelder også hjemsendelse under arrangementet.

Flora og fauna på stedet skal behandles med forsiktighet, ingen trehogging eller annet under laiven.

Alle plikter å hjelpe til med rigging av stedet, med mindre annet avtales individuelt med arrangør

Praktisk info
Ulvehyl - Nattesorg
Ordensregler